Fotoalbum

Dette gamle billede er antagelig fra 70erne, Det ligner udsætning af 1års fisk og stedet er fra et af de steder der stadig benyttes til udsætning af 1års fisk, i den nedre ende af Korup å. Herren med spanden blev kaldt Bette Ove, han er i dag knap så gesvint, men stadig aktiv på vandplejefronten. Herren med strikkehuen er afdøde skolelærer Bent Bervig, en farverig mand med militære anlæg, der også tog en tørn med datidens elfiskeri og vandløbspleje. Manden i islænderen er Thorkel Steffensen, som var kasserer i en kort periode. Den sidste er Erik Vangsgård, som i mange år har været foreningens profesionelle fisketransportør, og senere samarbejdspartner i forbindelse med opdrættet af de vilde fisk. Yderligere kommentarer kan sendes til gerhard.j@nrdn.dk

Nyeste kommentarer