BERETNING 2023

Fiskeriet!

Fangsterne i 2023 sæsonen er takket været en god slutspurt landet på et acceptabelt niveau. Det har været et år med meget afvekslende vejr med både hedebølger og oversvømmelser. Men det skal vi nok til at vænne os til. Sommerfiskeriet kom meget sent i gang med kun 1 registreret havørred i juni måned. Og Juli var kun lidt bedre. Dette nok pga. den ekstreme hedebølge Danmark var ramt af i 5 uger i forsommeren. På top 10 listen for havørreder i år er kun 4 fisk over 5 kg. Og mindste fisk er på lige under 4 kg. Der er også en del mellem 2 og 4 kg. Til gengæld kom dem mellem 50 og 55cm. meget sent. Efter fangstrapporten på foreningens hjemmeside nåede vi i 2022 op på 588 indrapporterede laksefisk. I år ligger tallet på 654 stk. ørred og laksefisk. Der er også indberettet 120 stk. gedder. Statistikker kan ses på hjemmesiden.


Økonomi + Medlemstal!

Regnskabet fremlægges senere, men jeg vil dog lige nævne at vi pt. er 20 medlemmer mere end på samme tid sidste år. Vi er pr. dags dato 225 medlemmer alt inkl. Så en god fremgang! Vi har i år også solgt godt med fiskekort. Der er kommet flere nye medlemmer siden august, som har betalt for 2024, da tilbuddet om halvt kontingent efter 1. august ikke kunne bruges pga. en DSF kongres beslutning. Vi skal derfor have ændret dette i vores vedtægter også. Det kommer under forslag. Vi er pt. 11 junior. 15 ungdom. 105 senior. 75 pensionist. 8 førtidspensionist, 10 kontingent frie samt 1 æresmedlem. Gennemsnitsalderen på medlemmer er lige nu på 54 år.


Grødeskæring!

Grødeskæringen har i år været en svær størrelse pga. hedebølgen og deraf meget lavt vand. Ved 1. grødeskæring blev Sydkanalen, øvre nordkanal og bystykket slet ikke klippet, da man frygtede at grøden ikke kunne drive ned til opsamlingsstedet, og derfor ville ligge og rådne. Derfor valgte Norddjurs kommune som er tilsynsførende at springe dette over. Dette gjorde så i det mindste at der ikke kom grøde drivende fra øvre Nordkanalen, og der kunne frit fiskes fra Fannerup og nedad. Anden grødeskæring gik helt som planlagt, og jeg har ikke haft ”klager” over dårlig udført klipning. 3. skæring foregik i meget højt vand pga. flere dages regn og skybrud. Der var ikke meget grøde at klippe på den øvre del, faktisk lå der kun 100 meter grøde ved optagepladsen, da de var færdige. Bystykket blev ikke klippet i 3 omgang pga. meget højt vand. Men vi har haft gode fiskemuligheder sommeren igennem, men desværre få fisk.

 

Grødespærringer!
Der har kun været små problemer med spærringen ved Fannerup i år. Der var nogle få gange hvor den ikke var hængt op, med stor ophobning til følge. Og et par gange har den været løsnet og så bare smidt i vandet, så den har lagt ved modsatte bred. Dette er ikke ok. Den skal hænge på de kroge som opsat til formålet. Efter vi satte et tov mere på, er den blevet meget lettere at løfte og sætte igen. Men jeg tror vi skal have lavet en ny til næste år. Det er hårdt for nettet.


Kantklipning!

Vores 2 buskryddere er blevet brugt flittigt af de sædvanlige 2 medlemmer. De har klippet flere gode strækninger. Det kunne være rart hvis flere ville følge deres eksempel til næste år. De er også ved at være godt slidte, og vi har haft den ene til stort eftersyn. Vi må se på om vi næste år skal udskifte den ene, eller den kan klare en sæson mere. Vi har i år brugt godt 13.500 kr. på rep./eftersyn af vores buskryddere, benzin til dem, rep af grødespærringer samt betaling til Mastrup maskinstation. Vi budgetterer med et lign. beløb til klipning til næste år da vi mener det er en god investering for foreningen. Der er i år indbetalt 3600,- kr. fra medlemmer til kantklipning. Det håber vi også vil ske næste år.
 

Elfiskeri + udsætninger!

I år har vi kun sat de sidste smolt fra Kistvad dambrug (Magnus)ud. Vi har også i år sat ål ud for DTU. I alt 30 000 stk. er sat ud i Kanalerne, Hevring å og Ramten sø. Da Magnus åbenbart ikke vil fortsætte med at lave udsætnings fisk er vi på RØVEN. DTU kan ikke finde andre som vil lave fiskene på de betingelser og priser der kan tilbydes. Vi har selv haft kontakt til flere dambrug, men økonomien hænger slet ikke sammen. Bare 1 stk. smolt koster 10.50 kr. eksl. moms og transport. Og DTU betaler 3.85 pr. stk. Og vi skal selv komme med og afhente moderfiskene på dambruget. Og det betyder at vi skal leje en ladvogn med et stort kar, samt mulighed for at ilte vandet. Desuden kræver det et uddannelsesbevis for at køre med levende fisk oplyser fødevarestyrelsen.

Så vi må sige at dette ikke er en mulighed i øjeblikket. Så indtil videre kan vi få konverteret pengene til vandløbspleje og udlægning af gydegrus. Vi skal derfor i 2024 skal vi have samlet nogle medlemmer som kunne tænke sig at hjælpe med det. Jeg tænker at vi laver en klubaften til at snakke om det.

Jeg har forespurgt DTU om økonomien, hvis vi selv kunne lave ufodret yngel, og venter på deres svar. Så kunne det måske blive en nødløsning indtil videre.


Skarvregulering!

Foreningen har flere gange i år søgt naturstyrelsen om tilladelse til at regulere skarver i Nordkanalen, samt 1 strækning i Sydkanalen. Vi har hver gang fået tilladelse til at regulere 50 individer. Den sidste tilladelse var ændret så vi må skyde 50 stk om dagen og 500 stk. om måneden. Men vi ser bare ikke så mange langs åen, så vi kan ikke udnytte tilladelsen. Vi regulerer kun 20-30 hver gang, så der er plads til flere. Desværre kan vi ikke gøre noget ved de +1000 Skarver som holder til på sten molen ude i nordhavnen og yderst på molen ved Stena terminalen. Jeg har forespurgt havnen om muligheden for at få en fuldmagt til at søge regulering, men i deres vedtægter står der at al jagt og skydning på havnen er forbudt. Så dette er ikke en mulighed. Måske kan jægere komme bedre igennem. Evt. få lov til at sætte fælder op. Jeg må indrømme at jeg lige nu er kørt lidt død med alt den tid der er brugt uden held. Så måske der skal nye øjne på.

 

Nyhedsbrev + hjemmeside!

Vores hjemmeside kører som den skal. Vi har efterhånden også en del følgere på vores facebookside, hvor vi har vores egen gruppe, som alle kan blive medlem af. Jeg har udsendt korte nyheder på mail via DSF administratorside efter behov. Vi forventer mere aktivitet i 2024, da vi nu har fine lokaler og muligheden for flere aktiviteter, foredrag, kurser mv. Vi regner med at bruge DTU´s ”fangstjournalen” på vores hjemmeside. Jeg har lagt en ”testside” på vores hjemmeside og den kører som den skal. Den bliver efterhånden brugt af mange foreninger, og kan åbenbart nu bruges uden at man behøver at oprette en bruger og logge ind hver gang. Det skulle gøre det nemmere. Den kan udfyldes direkte via vores hjemmeside eller på en app på mobil. Der mangler lige en underskrift på en aftale vedr. persondataloven som DTU skal sende mig til underskrivelse, før vi må begynde at bruge den. Men alle medlemmer vil få en mail, når den er klar, sammen med en beskrivelse af hvordan den bruges. Men dem som er medlem andre steder kender den nok, da flere bruger den allerede.

 

Nye klublokaler!

Foreningen har fået nye klublokaler beliggende Dæmningen 46 i Fannerup. Det ligger lige op ad pumpestationen, med åen 100 meter væk. Så perfekt beliggenhed. Flere medlemmer har ydet en stor arbejdsindsats for at få lokalerne i brugbar stand. Så en stor tak til alle som har hjulpet til. Fremover bliver der også lidt vedligeholdelse både ude og inde. Og det håber jeg at der er samme villighed til at hjælpe med. De nye lokaler skal selvfølgelig udnyttes, så der skal gang i nogle aktiviteter næste år, og ikke bare klubaftener. På klubaftenen mandag efter generalforsamlingen kan vi evt. diskutere ideer.

 

Arrangementer 2023!

Da vi ikke har haft noget fast tilholdssted i 2023, har vores arrangementer begrænset sig til nogle klubaftener, som vi har afholdt i Røde kors lokaler i Grenå. Det var sådan set fint, men det var ikke optimalt at vi skulle slæbe alt med hver gang. Vi afholdt også vores generalforsamling, samt vores juleafslutning dernede og det var fint. Der var ikke så mange til juleafslutningen som normalt. Jeg håber at der kommer lidt flere, nu hvor vi har fået vores egne lokaler. De egner sig i hvert fald fint til formålet. De ture vi har afholdt, har også været med skuffende fremmøde. Også her håber jeg at vi med base i nye lokaler, kan lokke flere til at møde op. Både til klubaftener vi har afholdt indtil nu i efteråret og til åturen var der flot fremmøde. Så det håber vi fortsætter. Der skal måske også tænkes lidt i nye baner, og måske lukkes op for åbne fisketure. Det tænker jeg også at en klubaften kunne bruges på at diskutere. Gule ærter 2024 bliver afholdt som normalt i Enslev forsamlingshus. Og så kigger vi på bagefter om det fremover bliver her afh. af fremmødet.

Bestyrelsen, samt flere frivillige bruger trods alt lang tid på at planlægge og gøre klar til det.

 

Juniorafdelingen!

Foreningen har i flere år ikke haft en egentlig juniorafdeling. Vi har i øjeblikket 11 juniorer, men vi har heller ikke gjort meget for at øge dette tal. Med vores nye lokaler klar til brug, må det være på tide at gøre noget for at få vores juniorer i gang igen. Dette kræver jo at der er nogle ”voksne” som er villige til at bruge noget tid på det. Jeg tænker såmænd nok at vi er nogle som vil ofre en aften eller 2 på at hjælpe. Det vi mangler er en person som kan/vil stå med ansvaret for at der bliver lavet program, samt at have kontakten med juniorerne. Man behøver ikke vide en masse om at lave grej osv., men en interesse i at få de unge mennesker til at komme, og også komme med ud og fiske vil da være en fordel. Der kan jo bindes fluer, laves spinnere/blink eller woblere. Vi har også mulighed for at vise fiskefilm, hvis man bare vil hygge sig en aften. Men den person som evt. kunne tænke sig at prøve, vil få al mulig hjælp, så sig gerne til hvis nogen sidder med en lille juniorleder gemt i sig. Man kan også kontakte mig efterfølgende.

 

Samarbejde med andre foreninger!

Vi har i år ikke haft noget fælles put and take arrangement sammen med Rønde og Kaløvig foreningerne. Rønde foreningen ville ikke være med, og derfor hoppede Kaløvig også fra. Vi må se om det kommer i gang igen. Det bliver de 2 andre foreninger der må tage kontakten, hvis de vil lave noget fælles igen. Vi lavede vores egen tur til Moesholm i oktober hvor vi var 15 deltagere, men uden at fange mange fisk. Men vi hyggede os og fik noget god kaffe.

 

Sponsoraftale med OK Benzin!

Foreningen har lavet en aftale med OK Benzin om sponsor støtte når folk tanker brændstof. Kort fortalt går det ud på at man henter en app til sin telefon, og opretter vores forening som den forening man vil støtte. Så får foreningen 5 øre for hver liter man tanker. Hvis man også får sin strøm hos OK bliver beløbet fordoblet. Vi har i 2023 fået 1340 kr. i sponsorstøtte. Det tal skal jo være meget større, så tænk over det. Jeg har foldere med i kan læse.

Tak + en opfordring til alle de frivillige!

Her vil jeg gerne takke de frivillige som har ydet en indsats for foreningen i sæsonen. Og jeg håber at der næste år vil være flere yngre medlemmer som vil give en hånd med.

 

På bestyrelsens vegne

Lars Pedersen