REGNSKAB BALANCEN

Sportsfiskerforeningen for Grenå og Omegn -  Regnskab for 2023 


Emne                                             Indtægter                   Udgifter                              Budget 2023

Indtægter:

Kontingenter/Indskud               114.105,00                                                                 100.000,00

Salg af fiskekort                           19.860,00                                                                    15.000,00

Kantklipning indbetaling            3.600,00                                                                      3.500,00

Udsætninger                                  4.024,00                                                                      3.700,00

Andre indtægter                             9.351,64                                                                      2.500,00

Indtægter i alt                            150.940,64                                                                   124.700,00


Udgifter:

Kontingenter DSF                                                              17.550,00                                17.000,00

Fiskeleje                                                                              70.150,00                                71.000,00

Præmier/Pokaler                                                                 1.968,00                                  2.000,00

Kontorhold                                                                           1.523,50                                  3.500,00

Klubhus/renovering                                                         46.577,15                                50.000,00

Elfiskeri/Vandpleje                                                             1.652,00                                   1.000,00

Hjemmeside                                                                           983,50                                   1.300,00

Gebyr Bank/Mobilepay                                                     2.988,50                                   3.000,00

Generalforsamling                                                                975,60                                    1.500,00

Kantklipning/Grødespærringer                                     13.464,58                                 12.000,00

Daglig forbrug                                                                      2.654,74                                  3.000,00

Gule ærter                                                                             2.115,00                                        -  

Diverse                                                                                   8.620,99                                 5.000,00

Udgifter i alt                                                                       171.223,56                              170.300,00


Over/underskud                                                               -20.282,92                              -45.600,00


01-11-2022

Kassen             104,00

Bank           231.097,34


I alt             231.201,34   

                                                                               210.918,42

31-10-2023

Kassen                 2,50

Bank           210.915,92


I alt             210.918,42


Overskud/underskud-20.282,92


Balance                                                                   210.918,42   


   

         Kasserer                              Formand                           Revisor                                        Revisor                     Frank Sunesen                   Lars Pedersen            Ove Møller Andersen                    Lars Andersen