VANDPLEJE BERETNING

Ved årsskiftet 22/23 kontrollerede vi udløbene i Kattegat fra åerne: Saltbækrenden, Brøndstrup Mølle å, Veggerslev å og Hoed å. Næsten samtlige åer fik fritlagt deres udløb med håndskovl.

 

Der er også brugt en del tid med optælling af gydebanker, bla. i Borum bæk, Mårup å, Skod å, Korup å, Nimtofte å og Saltbækrenden.

 

Der er lavet vandløbsvedligeholdelse i Korup å, hvor vi desværre konstaterede at en af strækningerne var kørt igennem med maskine og skjul blevet ødelagt. Syddjurs kommune vil gerne have at vi rekonstruerer strækningen, men de vil have os til at indkræve regningen for arbejdet.

 

Vi har kontrolfisket i Bugtrup bæk. Der var desværre kun hundestejler.

 

Vi har lavet lidt fiskeskjul i Ørum å.

 

Vi har deltaget i havets dag på Kattegatcentret.

 

Der har i årets løb været en del problemer om stemmeværket i Nimtofte mølledam.

 

 

 

Gerhard B. Jørgensen