TIL NYE MEDLEMMER

Jeg skriver jo godt nok nye medlemmer, men de tips og gode idéer der er på siden, kan selvfølgelig også være nyttige for dig som kommer første gang på døgnkort. Jeg håber at denne side vil være til gavn for alle som besøger fiskevandet for første gang. Du kan se hvad der bruges af grej på siderne "fluefiskeren" og "spinnefiskeren". Send mig gerne en historie hvis du som ny fisker har oplevet noget spændende. På siden"fiskevandet" kan du se billeder og oversigtskort over fiskevandet.


Her er et direkte link til kortet på Googlemaps::

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1SU45xlUSZnlP98RV8nghenWmElU&ll=56.39835738106617%2C10.719199266047667&z=15


Jeg har valgt at dele det op i følgende afsnit:
1. Først en lille beskrivelse af selve fiskevandet.
2. Forårsfiskeriet efter grønlændere
3. Sommerfiskeriet efter de nystegne havørreder.
4. Efterårets fiskeri efter både nystegne og "gamle" havørreder.
5. Grøde og kantklipning.

1. Fiskevandet.
Kolindsundkanalerne er i sin tid gravet ud, og der er ikke det store fald fra kanalernes begyndelse til de løber ud i kattegat. Vandstand og strøm er derfor meget afhængig vind og vejr. Hvis der er meget kraftig nordvestenvind, presses alt vandet i Nordsøen om i kattegat, og så kan vandet i ekstreme tilfælde løbe baglæns, med høj vandstand til følge.
Derfor er strømmen også ofte langsom, specielt i de øvre dele. Der må fiskes fra dæmningssiden helt oppe hvor Ryom å deler sig og bliver til Syd og Nordkanal. På disse stræk ned forbi Vedø, Sivested og til Fannerup er der ofte langsom strøm. Ved Fannerup findes den første af 2 pumpestationer som er med til at holde selve Kolindsund fri for vand. Når pumpen kører er der ofte fin strøm her, ogogså fordi Ørum å løber ud ca. 200 meter længere nedstrøms. Strækket ved Fannerup og ned til Ginnerup er et af de mest besøgte steder, og der fanges mange flotte havørreder her gennem hele sæsonen.
Fra Ginnerup løber kanalerne roligt videre ned til Enslev, hvor den anden pumpestation findes. Herfra er der som regel rigtig fin strøm hele vejen ned til udløbet. Husk at der er fredningsbælte fra 500m før udløbet. Der er opsat skilt.
2. Forårets fiskeri efter grønlændere.
Kolindsundkanalerne vil jeg påstå har noget af det bedste grønlænderfiskeri der findes. I topmånederne marts og april bliver der fanget mange fine grønlændere. De fleste bliver fanget på de nederste kilometer som løber igennem Grenå by. Det er muligt efter de nye fredningstider at købe døgnkort fra premieredagen d. 1 marts til d. 15. november til hele foreningens fiskevand. Vandstanden på denne årstid kan variere meget fra dag til dag, da tidevand og vindretning spiller meget ind. Men som regel er der god vandstand og det har en mørk farve uden at være beskidt. Pga. årstiden er vandet køligt/koldt afhængig af vejret og hvordan vinteren har været. Derfor gælder det om at fiske dybt. Hvis det er flue der fiskes med så tag gerne synkeliner fra synke 1 til 4 med tilhørende polyleaders i forskellige synkehastigheder med så du er garderet. Fluerne må gerne have noget farve, og noget flash i så de kan ses. Der er billeder af 2 af mine favoritter her på siden. L.P Speciel og Det grønne spøgelse. Fisk gerne dybt og langsomt hen over pladserne.
Der kan selvfølgelig også fanges nedfaldsfisk i denne periode. De kan variere meget i udseénde og kondition, og det er op til den enkelte om fisken skal med hjem eller sættes ud igen. Dog vil jeg anbefale at man sætter dem ud igen, da de ikke er meget værd på spisebordet.

3. Sommerfiskeri efter nystegne havørreder.
Sommerfiskeriet starter som regel i midten af juni. Der er ikke mange fisk endnu, men dem der er er flotte og blanke. De fanges som regel allerede nu langt oppe i systemet som Fannerup og Vedø. På denne årstid er det aften, nat og morgenfiskeri der giver fisk, da havørreden er meget sky. Derfor er det også fluefiskerne som gør de største fangster i denne periode. Fiskeri i mørket med flyde/intermediate line og en stor mørk rørflue, har fanget mange flotte havørreder ved Vedø og Fannerup. Men også stykket nedenfor pumpen i Enslev kan give en god fisk. Dog er der de senere år flere som har haftsuccés med små(str. 8 og 10) sorte hackelfluer om natten.
For spinnefiskeren kan en mepps spinner i passende vægt være agnen til en god fisk. Der er også enkelte som dyrker púrsch fiskeri med orm. Dvs. uden bly og flåd, bare en krog med orm. Om sommeren kan vandet være så klart at man kan se fiskene komme trækkende, eller man kan se dem stå i vandet. Så kastes ormen ud foran fiskene, og engang imellem siger det "bang". Fiskeriet i den varme tid kan være noget generet af drivende grøde, da bundgrøden vokser hurtigt, og derfor skæres tit. Hvis fiskeri er umuligt der hvor du gerne vil fiske, kan du opsætte en af vores grødespærringer til at opsamle grøden mens du fisker. (se mere på siden "grødespærringer").
Hvis der kommer rigtig meget, er der ikke andet at gøre end at finde et nyt sted, måske højere oppe i systemet.

4. Efterårsfiskeri efter nystegne og "gamle" havørreder.
Når vi kommer ind i September er der mange fisk i Kanalerne. Nogle har været der siden før sommerferien, andre er lige kommet, og der vil nu løbende komme nye fisk. Afhængig af vind og vejr kan der fiskes efter blanke fisk resten af sæsonen, dog vil de efterhånden farvede fisk være i overtal. Fra oktober og sæsonen ud kommer der fortsat nye fisk, og når de møder de gamle opstår der som regel tumult og der er chance for en god fisk. Specielt de farvede hanfisk kan give en god fight. Der kan nu fiskes overalt i systemet. Prøv nogle steder hvor alle de andre ikke går, og du bliver måske overrasket. Fiskene er ikke specielt kræsne nu og de kan fanges på flue, spinner, wobler, orm eller reje. Brug gerne agn med sort, rød og orange i, så går du ikke helt galt i byen. Agnen kan fiskes både hurtigt og langsomt, og gerne i forskellige dybder. Jeg fisker gerne så dybt som muligt uden at få bundhug hele tiden. Husk at de meget farvede hunfisk er mere værd på gydebankerne, og gør dig selv den tjeneste at sætte dem ud igen, for de er ikke meget værd som spisefisk når rognen er væk.

5. Grøde og kantklipning.
Der skæres generelt grøde fra starten af juni til helt hen i oktober. Pumpelaget står for grødeskæringen.Der klippes normalt 3 gange. første gang i juni, anden gang sidst i august og sidste gang i oktober.De skal klippe hele systemet på ca. 12-16 dage, men pga. vejrlig kan der ske ændringer. Der er jo selvfølgelig noglelandmænd i sundet, som også gerne vil have vandet væk via midterkanalerne og sydkanalen, men såvidt det er muligt vil det foregå som beskrevet.
Vi laver kantklipning/fiskestier midt i juni når sivene er ved at være høje.
Vi håber og tror på den måde at gennemføre grødeskæring og kantklipning, vil gøre at vi får bedre mulighed for fiskeri om sommeren og hen på efteråret.
Vi skal dog også sige at der jo ikke er nogen som ved hvordan sommeren bliver, og at der kan være behov for at fravige planen. Men på siden "sidste nyt" vil der altid være opdateringer om både hvornår, hvor og hvad der klippes.