FISK OG FANGSTER

På de følgende sider kan du se fangster, top 10 lister, statistikker og fiskebilleder. Husk at også genudsatte fisk skal indrapporteres. Skriv evt. ca.  længde. Husk at fangster skal indberettes efter 48 timer efter fangst.

Desværre er det ikke muligt længere at indberette fangster direkte på vores hjemmeside mere, da firmaet som havde vores hjemmeside før er blevet opkøbt af One.com som desværre ikke tilbyder denne mulighed.


Skriv Fangststed:
1. Nordkanalen øvre - Zone 1 eller nedre Nordkanal - Zone 2
2. Bystykket - Zone 3
3. Sydkanalen - Zone 4
4. Agn
5. Aflivet eller genudsat


HUSK AT VED ANONYM INDBERETNING SKAL MEDLEMSNUMMER OPLYSES!