VELKOMMEN TIL VORES HJEMMESIDE

SIDEN ER OPDATERET 3. Oktober

Sidste opdatering 29. September

Følgende sider er opdaterede siden sidste opdatering. 

Tryk på det røde link, så kommer du lige til siden

Kolindsundkanalerne ligger på Djursland og har sit udløb i Kattegat lige syd for Grenå havn. Kanalerne har en meget varieret bestand af fiskearter. Der kan fanges havørred, regnbueørred, Gedde, Aborre, brasen, skaller. Desuden fanges der hvert år enkelte laks og bækørreder.


Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegn, har lejet fiskeretten i stort set hele Kanalsystemet.

I Sydkanalen fiskes mest efter gedder og fredsfisk. I Sydkanalen er der enkelte strækninger som foreningen ikke har fiskeret til.


I Nordkanalen er det mest havørreder og gedder der fiskes efter, men også store Aborrer er der kommet flere af de sidste par år. Der bliver også fanget enkelte regnbue og bækørreder hvert år.

Der må parkeres ved alle broer som går over kanalerne. Dog må man ikke holde sådan at man spærrer vejen for de landmænd og andre som skal forbi med deres maskiner.


Foreningen har fået vores egne klublokaler som ligger ved dæmningen 46, Fannerup, lige ved siden af pumpestationen, og lige ved siden af åen. Her holder vi klubaftener, samt andre arrangementer i vinterhalvåret. Se under arrangementer.

Se på siderne "Fiskevandet", "Fluefiskeren" og "Spinnefiskeren" billeder fra fiskevandet samt noget af det grej der bruges herude.

Jeg håber at denne side vil hjælpe dig som gerne vil fiske i vores fiskevand. Hvis du synes der mangler noget er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 20124966 eller mail: lars.h.pedersen@stofanet.dk