AFHOLDTE ARRANGEMENTER 2023

Å tur søndag d. 5. november

Vi var 30 til den afsluttende suppe, hvoraf 25 havde fisket. Der blev kun indvejet 1 fisk, men mange var blevet genudsat. Det var en regnbueørred på 54cm. 2.5kg. fanget på flue af Jens Warmdal ved Fannerup. Hvis det er en af de undslupne fisk fra Sønderjylland kommer der nok flere inden fiskeriet lukker.

Men det var dejligt at se så mange medlemmer til en åtur, og vi fik prøvet af hvordan klublokalerne kan klare så mange. Det gik fint, og der kunne endda være lidt flere hvis det er.

Put and Take tur til Moesholm d. 28. oktober.

Vi var 16 deltagere. Desværre var fiskene ikke velvillige, så der blev kun fanget 5 fisk. 4 stk. regnbueørreder og en Striped Bass.

Senior:

1. Jens Warmdal - Regnbueørred 56cm. 1.92kg.

2. Erik Christensen - Regnbueørred 51cm. 1.92kg.

3. Daniel Christensen - Striped bass 47cm. 1.51kg.

Junior:

Silas Seiersen - Regnbueørred 48cm. 1.4kg.Lystfiskeriets dag/hornfisketur

I det flotteste solskin afholdt vi lørdag d. 13. maj vores årlige arrangement lystfiskeriets dag som vi i år havde lagt sammen med hornfisketuren. Der var desværre kun 7 deltagere til turen, men der kom flere og lånte grej for at prøve at fange en hornfisk. De ville dog ikke lege med, så det blev kun til 2, som Erik rensede og tilberedte, så folk kunne smage.


Der var 4 fisk til indvejing i konkurrencen.

1. præmie 66cm. Frits K.

2. præmie 65cm. Henrik H.

3. præmie 64cm. Hans A.

Store geddedag 2023

Der var pænt med deltagere. Vejret var Blæsende men tørt dagen igennem. Der blev i alt indvejet 11 gedder med den største fanget af Torsten Lomborg på 76cm. og 2.75kg. Det var Keld Hyttings sidste store gedde som chef arrangør, og han overdrog tjansen til Klaus Høj. Da det var sidste store bededag, bliver store geddedag i 2024 Kristi himmelfartsdag i stedet for.

Sildetur til Randers fjord lørdag d. 22. april

Nå, der sker trods alt også andet end skarv og smoltvagter. Foreningen afholdt lørdag d. 22. april den årlige tur til Randers fjord efter Sild.

Hele 5 medlemmer + en kone deltog. Der blev fanget lidt sild, men ikke det vilde.

Der var præmier til følgende:

Preben Skiffard 28cm.

Diako Shikho 27.5cm.

Conni Holst 27cm.

Kyst/å tur søndag d. 19. marts

Der var desværre kun 7 tilmeldte. Der blev indvejet 1 fisk fanget på kysten af Lars Andersen.

En fin blank havørred på 52cm. som gav en førstepræmie. Lidt for dårligt at ikke flere støtter op om vores arrangementer. Det må vi jo evaluere på i bestyrelsen.