Her er nogle gode råd om etik og moral ved vores fiskevand


Brug af modhageløse kroge.
Det anbefales at du klemmer modhagerne ind hvis du fisker på de nederste stræk, og specielt hvis det er fra premieren til hen i april. Sidst på sæsonen kan det samme være tilfældet. Her vil der være mange undermålere, og de er lettere at genudsætte hvis modhagerne at klemt ind. Dette anbefales uanset om du fisker med flue, spin eller naturlig agn. Men ved fiskeri med naturlig agn og en enkeltkrog vil det være særligt effektivt, da fisken jo ofte "sluger" agnen.

Brug af naturlig agn.
Der er ikke  forbud mod brug af naturlig agn. Dog må du kun bruge rogn fra fisk fanget i Kolindsund systemet. men tænk dig alligevel om hvis du vælger at fiske med naturlig agn. Hvis du tidligt på sæsonen render ind i flere små grønlændere på et kort stræk, så flyt dig til et andet sted. Dette gælder for så vidt også alle andre former for fiskeri, men specielt naturlig agn kan være en hård omgang for de
Hvis du fanger fisk som skal genudsættes, så lad være med at tage dem på land. Det ødelægger slimlaget på fisken. Mange som fanger undermåls grønlændere har en tendens til bare at trække dem op på bredden. Det er ikke smart. Afkrog så vidt muligt fisken i vandet eller vandkanten så den får mindst mulig berøring med jorden.

Her er yderligere nogle råd:
Parkér altid så dæmningsveje er fri. (Krav fra lodsejerne)
Smid aldrig affald ved åen. (Tag det med hjem)
Gå ikke lige ind foran en anden fisker. (start mindst 100m nedstrøms)
Fiskeriet foregår primært nedstrøms og bevægeligt ( 1 kast - 1 skridt osv.)
Hvis du vil fiske spin opstrøms, så stop mindst 50 meter før en anden fisker som er på vej nedover, og gå udenom og start fiskeriet igen.

Ellers brug din sunde fornuft og tænk dig om ved fiskevandet, for der er plads nok.


ETIK OG MORAL