BØJSTRUPBÆK 2020

Per og Egon spuler i bækken.
Per og Egon spuler i bækken.
Poul Holm sammen med frivillige fra Sportsfiskerforeningen for Grenå og omegn ved Bøjstrup bæk.
Poul Holm sammen med frivillige fra Sportsfiskerforeningen for Grenå og omegn ved Bøjstrup bæk.
Rensning af gydebanke med spulepumpe.
Per og Egon spuler i bækken.
Rensning af gydebanke med spulepumpe. Per og Egon spuler i bækken.
Rensning af gydebanke med håndredskab.
Rensning af gydebanke med håndredskab.

Sportsfiskerforeningen laver skånsom vandløbsvedligeholdelse i Bøjstrup bæk ved Ryomgård.

Tidligere blev vandløbsvedligeholdelse primært udført for afvandingens skyld, men nu må man også gerne foretage vandløbsvedligeholdelse for naturens skyld. Frivillige fra foreningen har i flere år lavet skånsom vedligeholdelse i enkelte af Syddjurs kommunes vandløb.

En velhaver med interesse i vandløbsnatur har i øvrigt foræret Sportsfiskerforeningen en spulepumpe, som er meget velegnet til den del af vandløbsvedligeholdelse, der kræver fjernelse af sand i gydebanker. Så her om efteråret tager foreningen gerne ud og spuler i de små vandløb, der er særlig negativ påvirket af sandvandring.

Alternativet til spuling er opgravning, men det er generelt en voldsom form for vandløbsvedligeholdelse, der på mange måder er meget skadelig for dyre og plantelivet i vandløbene, (biodiversiteten).

I sidste uge var medlemmer fra Sportsfiskerforeningen ved Bøjstrup bæk, fordi den har været plaget af sandvandring inden for de sidste par år.

Bøjstrup bæk er et lille, men rimeligt fungerende vandløb hvor de vilde fisk kan reproducere sig selv. Men sådan har det ikke altid været, for tidligere var der flere spærringer i form af en sammenstyrtet rørføring og en ulovlig opstemning. Endelig var det også minimalt med gydegrus i det lille vandløb.

Derfor udlagde Sportsfiskerforeningen for ca. 25 år siden gydegrus nedstrøms spærringerne. Og for nogle få år siden fjernede Syddjurs kommune de to ovennævnte spærringer i vandløbet, og gjorde det derved muligt for fisk at svømme længere op i vandløbet end hidtil.

Opstrøms den ene af de tidligere spærringer bor Ole og Lene Munk. Bækken løber igennem deres have, og de har fået anlagt en lille gydebanke af grus og sten i bækken. De ser gerne, at Sportsfiskerforeningen kommer forbi og renser deres lille gydebanke manuelt, inden sæsonen for gydning sætter ind.

Længere nedstrøms bor Poul Holm. Han er lodsejer på en længere strækning langs bækken, og her ligger langt de fleste gydebanker i Bøjstrup bæk. Poul har tidligere observeret flere gydende havørreder i den lille bæk. Så i år bestemte Poul og Sportsfiskerforeningen sig for at spule gydebankerne for sand, så der forhåbentlig kommer endnu flere havørreder og gyder i bækken.

Når man spuler gydebanker fjerner man sandet i bankerne, og derved opnår man en større overlevelse af de fiskeæg havørrederne lægger i gydebankerne, bl.a. fordi vandet strømmer hurtigere igennem bankerne. Når vandet strømmer hurtigere igennem bankerne, opnås der ligeledes også en bedre afvanding. I Bøjstrup bæk faldt vandstanden i øvrigt 8cm. efter Sportsfiskerforeningen havde spulet gydebankerne.

Vandplejen Sportsfiskerforeningen
Gerhard Brandt Jørgensen
Lars Pedersen