MEDLEMSKAB

Foreningen er en åben forening, hvor alle kan blive medlem.

Interesserede kan kontakte formand Lars Pedersen tlf. 20124966 eller mail: lars.h.pedersen@stofanet.dk for yderligere oplysninger. 

Vi har følgende medlemsformer:

Juniormedlemskab er for alle mellem 10 og 17 år, og koster 350,- kr om året. Indskud 20,- kr.


Ungdoms medlemskab er for unge mellem 18 og 24 år, og koster 550,- kr. om året. Indskud er 20,- kr.


Seniormedlemskab er for alle mellem 25 og 64 år, og koster 1050,- kr om året. Indskud 50,- kr.

Pensionistmedlemskab er for alle over 65 år, og koster 780,- kr. Indskud 50,- kr.


Alle medlemsformer inkluderer medlemsskab af Danamarks sportsfiskerforbund


Som noget nyt har vi lavet et passivt medlemskab. Dette medlemskab koster 300,- kr. om året.
Det giver ret til at deltage i de aktiviteter som foreningen afholder. Man må ikke fiske i foreningens fiskevand på egen hånd, ligesom man ikke kan deltage i generalforsamlinger, og heller ikke modtager DSF bladet Sportsfiskeren. Foreningens eget nyhedsbrev vil man derimod modtage.

Et fuldt medlemskab omfatter følgende:

Fiskeret til foreningens ca. 50km fiskevand i Kolindsund
Mulighed for at medtage samlever samt egne/samlevers børn under 10 år
Medlemskab af Danmarks Sportsfiskeforbund + forbundsbladet Sportsfiskeren 4 gange årligt
Mulighed for at deltage i foreningens arrangementer, fisketure, klubaftener m.m.