MEDLEMSKAB

Foreningen er en åben forening, hvor alle kan blive medlem.

Interesserede kan kontakte vores kasserer Frank Sunesen, eller formand Lars Pedersen for yderligere oplysninger. Du finder telefonnummer eller emailadresse på siden bestyrelse og udvalg.

Vi har følgende medlemsformer:

Juniormedlemskab er for alle mellem 10 og 17 år, og koster 350,- kr om året. Indskud 20,- kr.


Ungdoms medlemskab er for unge mellem 18 og 24 år, og koster 550,- kr. om året. Indskud er 20,- kr.


Seniormedlemskab er for alle mellem25 og 64 år, og koster 1050,- kr om året. Indskud 50,- kr.

Pensionistmedlemskab er for alle over 65 år, og koster 780,- kr. Indskud 50,- kr.

Efter d. 1 august kan man blive medlem for½ kontingent + indskud. Dette gælder dog kun hvis man ikke har været medlem indenfor de sidste 2 år.

Som noget nyt har vi lavet et passivt medlemskab. Dette medlemskab koster 300,- kr. om året.
Det giver ret til at deltage i de aktiviteter som foreningen afholder. Man må ikke fiske i foreningens fiskevand på egen hånd, ligesom man ikke kan deltage i generalforsamlinger, og heller ikke modtager DSF bladet Sportsfiskeren. Foreningens eget nyhedsbrev vil man derimod modtage.

Et fuldt medlemskab omfatter følgende:

Fiskeret til foreningens ca. 50km fiskevand i Kolindsund
Mulighed for at medtage samlever samt egne/samlevers børn under 10 år
Medlemskab af Danmarks Sportsfiskeforbund + forbundsbladet Sportsfiskeren 4 gange årligt
Mulighed for at deltage i foreningens arrangementer, fisketure, klubaftener m.m.